Informatie

tZUID in Antwerpen herbergt een unieke concentratie van plekken voor beeldende kunst: het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, het FotoMuseum, het ModeMuseum, het M HKA en tal van internationaal gerenommeerde galeries. ‘tZUID is een samenwerkingsverband tussen de vier musea op het Antwerpse Zuid. Geografisch zien de partners tZUID als de gedempte Zuiderdokken en het gebied er rond van de Schelde tot de Leien, met routes via de kaaien, de Kloosterstraat en de modebuurt uitlopend tot het ModeMuseum.‘tZUID wil de culturele biotoop van het Antwerpse Zuid binnen een ruimer kader profileren. Beeldcultuur en kunst zijn centrale gegevens in deze profilering.

 

Gebouw KMSKAGebouw FotoMuseumGebouw MuHKAGebouw ModeMuseum

Historiek

In de 16e eeuw bouwde de Hertog van Alva in het zuidelijke gedeelte van Antwerpen zijn beruchte Citadel met een grote niet toegankelijke esplanade. Drie eeuwen hield ze de stad in bedwang. Iets meer dan honderd jaar geleden, onder het bewind van burgemeester Leopold de Wael, werd ze samen met de Spaanse omwalling afgebroken en ontstond ‘tZuid', een chique wijk voor de burgerij, met een Museum voor Schone Kunsten, schitterende pleinen en grote boulevards. Een plek van vermaak met wereldtentoonstellingen [1885 en 1894] en de hippodroom. Maar ook een buurt van het volk, dat zich vestigde tussen de pakhuizen aan de nieuwe dokhaven voor binnenscheepvaart. Van bij het begin van deze eeuw werd tZuid een levendige woon-, haven- en uitgaansbuurt.

Op 13 oktober '44 viel de eerste V-bom op Antwerpen. Ze kwam neer op de hoek van de Leopold de Waelplaats en de Schildersstraat, miste op een haar na het Museum voor Schone Kunsten, verwoestte tien huizen en bracht zware schade toe aan 58 andere. 32 lijken werden vanonder het puin gehaald. Alle ruiten en vensterdaken van het Museum werden stukgeslagen en 48 schilderijen liepen schade op. Toen in de loop van de jaren '60 de havenactiviteit meer noordwaarts evolueerde en het goederenverkeer steeds meer per vrachtwagen gebeurde, raakten de dokken in navolging van het Zuidstation in onbruik. In 1968 werden het openluchtzwembad en de Zuiderdokken gedempt, vijf jaar later werd de Hippodroom afgebroken. In 1924 telde de wijk 49.000 inwoners, in 1974 was dit aantal teruggelopen tot slechts 29.000.

De herwaardering voor de wijk komt er in de loop van de jaren '80. In 1984 zet de Provincie het licht op groen voor de inrichting van het FotoMuseum aan de Waalsekaai, drie jaar later opent de Vlaamse Gemeenschap enkele honderden meters verder het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen. Verschillende galeries vestigen zich in de onmiddellijke buurt, heren- en pakhuizen worden gerenoveerd. tZuid herleeft en ontwikkelt zich tot een van de meest hippe en artistieke plekken van de stad, waar het goed wonen, leven, werken, eten, uitgaan en kunst beleven is.